Cenik toplote za pogodbene odjemalce

Produkt

Enota

Cena brez DDV

Cena z DDV

Letna cena za kW obračunske priključne moči.

 

kW

59,02 €

72,00 €

Cena toplotne energije v megavatnih urah.

 

MWh

52,37 €

63,89 €

Stopnja DDV: 22%
Vse cene so izražene v EUR.

Izhodiščne cene energentov za oblikovanje izhodiščne cene toplotne energije:

Energent

Enota

Izhodiščna cena na enoto v €

Struktura v %

Ponder

1

2

3

4

5

gorivo D2

l

1,129

10

a1

elektrika

kWh

VT 0,10200
MT 0,07866

6

a2

biomasa

nm3

21

84

a3

VT in MT zajema stroške omrežnine, obračunske moči, jalovine , OVE, SPTE, URE in trošarino.

Formula za prihodnje usklajevanje cene toplotne energije iz Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Ur.l. RS, št. 36/2007).:

Postojna, 14. 10. 2013

Energetika Dolenc d.o.o.
Direktor: Borut Dolenc

Avtorji

Oblikovanje in postavitev spletne strani:

Miha Dolenc - photo and design | www.mihadolenc.com


Pravno obvestilo

Kmalu