Skip to content

Bistvene prednosti

10 – 25% nižji mesečni stroški ogrevanja

Za manjše plačilo boljše ogrevanje. 365 dni / 24h na dan. Režim ogrevanja 80-95 stopinj. Odpadejo vsi fiksni stroški kurilnice in upravnika kurilnice (stroški sklada, upravljanja,  dimnikarja, skupne elektrike in vode…).

0 EUR vložka (brezplačen priklop)

Za financiranje, upravljanje in vzdrževanje poskrbimo mi.

25 let brez skrbi in brez nepredvidenih stroškov

Pogodba zagotavlja kontinuiteto dobave in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter je napisana dvostransko z možnostjo predčasnega razdrtja obeh strank.

25 let brez spremembe cen priključne moči

Za celotno pogodbeno obdobje zagotavljamo, da cene priključne moči ne bomo dvigovali.

Nižja cena energije

Cena megavat ure energije pridobljene iz biomase (sekanci) je več kot polovico cenejša od megavat ure pridobljene iz kurilnega olja.

Zložnejša rast cene energenta

V primerjavi z rastjo cen kurilnega olja, nafte, plina, elektrike ima biomasa najzložnejšo rast cen. Zaradi evropske direktive ter vladne uredbe bo tako tudi v prihodnje.

Čistejše okolje in obnovljiv vir energije

Lesni sekanci – biomasa so naravno obnovljiv vir energije. S pridobivanjem energije iz biomase praktično ne vplivamo na bilanco CO2 ter ostalih toplogrednih plinov. Čisto zgorevanje in visoki izkoristki v primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje, proizvedejo veliko manj prašnih delcev, monoksidov ter ostalih emisij.

Vzpostavitev nove čistejše tehnologije

V podjetju nameravamo z dograditvijo dodatnega filtrirnega sistema na dimniškem sistemu še izboljšati že tako nizke emisije. Nov filtrirno/dimniški sistem bo še bolj oddaljen od najbližjih objektov.

Plačujete za porabljeno energijo

Poleg priključnine je to edina pogodbena obveznost s strani odjemalcev toplote.
Plačujete že porabljeno energijo, ne na zalogo (kot je sedaj).

Ločeni sistemi

Vsak objekt dobi svojo podpostajo, ki prebivalcem objekta omogoča, da sami dogovorijo začetek in konec ogrevalne sezone, ogrevalne krivulje, ogrevalne režime. Podobno kot da bi vsaka stavba imela svojo mini kurilnico.

Vse prednosti že prvo ogrevalno sezono

V primeru potrditve uspešnosti na razpisu se bolj zeleno, bolj poceni ter enostavneje ogrevate že v prihodnji ogrevalni sezoni.

Vabimo vas, da nam vsa morebitna vprašanja pošljete na email: info@energetika-dolenc.si ali nas pokličete na 051 333 433. Za vas si bomo vzeli čas in vam odgovorili na vsa vaša vprašanja.