Skip to content

Predstavitev podjetja

Že tretjo kurilno sezono samostojno skrbimo, upravljamo, vodimo in vzdržujemo lastno kurilnico na Cesti v Staro vas 6 v Postojni. Lastna kurilnica deluje v neprekinjenem režimu vse dni v letu, brez izpadov, že 3 leta. Na kar lahko vedno pokažemo, ko nas povprašajo o zanesljivosti ter kvaliteti naše storitve.

V podjetju delo dajemo domačinom in obenem širše sodelujemo z drugimi ponudniki daljinskih ogrevanj na biomaso v Republiki Sloveniji.

Ekoen Ena d.o.o. nam je že leta 2008, zaupal v oskrbo, vzdrževanje ter upravljanje kotlovnico in daljinski sistem za ogrevanje na Volaričevi ulici, Kidričevem naselju,… kjer je v ogrevanje zajetih prek 760 stanovanjskih enot z zagotovljenim ogrevanjem le v ogrevalni sezoni.

Spogledujemo se z najnovejšimi ter okolju in žepom prijaznimi tehnologijami. Za podporo kurilnicama zagotavljamo lastni strojni park.

Smo zanesljivi in zaupanja vredni partnerji.

Naša novozgrajena toplarna na biomaso (lesni sekanci) je začela z obratovanjem v kurilni sezoni 2011/12. Najdete nas na naslovu Cesta v Staro vas 6, Postojna.

Leta 2011 je Občina Postojna z namenom znižanja stroškov ogrevanja in zmanjšanja onesnaževanja okolja pristopila k projektu izgradnje daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso. Toplarna danes skrbi za javne objekte. Trenutno je na toplarno priklopljenih pet objektov: Šolski center Postojna, Vrtec Postojna, OŠ Antona Globočnika, ZD Postojna in Bolnišnica Postojna.  Zagotavljanje energetske oskrbe s toplo vodo za potrebe ogrevanja in sanitarne vode je zagotovljeno 24 ur na dan, vse dni v letu.

Analize porabe teh objektov, po prehodu na daljinsko ogrevanje kažejo, da so se s priklopom na toplarno stroški ogrevanja prostorov in sanitarne vode znižali za 6 do 30 %. Ker se te stavbe v prihodnje energetsko sanirajo tudi na ovoju, se bo z manjšimi toplotnimi izgubami na ovoju nižala poraba in tudi strošek ogrevanja.

V drugi fazi izgradnje toplovoda bomo v kurilni sezoni 2013/14 priklopili Dom upokojencev, Varovana stanovanja, stanovanja Nepremičninskega sklada na Erazmovi ulici in Ulici 1. maja.

Skladno s širitvijo in možnostjo priklopa je predvidena  vzpostavitev novih tehnologij, kot je vzpostavitev tehnologije čiščenja dimnih plinov energenta lesne biomase preko ciklonske filtracije. Prečiščevanje v novem večjem elektro filtru z izpuhom iz višjega, bolj oddaljenega dimnika, bo zagotavljalo izpuste petkrat pod normativi naše zakonodaje.

Pri Energetiki Dolenc ne želimo le dosegati zakonskih obvez, ampak si želimo ustreči tehtnim pomislekom lokalne skupnosti. Investicija v kvalitetnejše bivalno okolje je ocenjena na 1,2 mio EUR in vključuje najkvalitetnejšo opremo na tržišču.