Skip to content

Cenik toplote za pogodbene odjemalce

ProduktEnotaCena brez DDVCena z DDV
Letna cena za kW obračunske priključne moči.kW59,02 €72,00 €
Cena toplotne energije v megavatnih urah.MWh78,21 €95,42 €
Stopnja DDV: 22%
Vse cene so izražene v EUR.

Izhodiščne cene energentov za oblikovanje izhodiščne cene toplotne energije:

EnergentEnotaIzhodiščna cena na enoto v €Struktura v %Ponder
12345
gorivo D2l1,129 €10a1
elektrikakWhVT 0,10200
MT 0,07866
6a2
biomasanm32184a3
VT in MT zajema stroške omrežnine, obračunske moči, jalovine, OVE, SPTE, URE in trošarino.

Formula za prihodnje usklajevanje cene toplotne energije iz Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Ur.l. RS, št. 36/2007).:

formula-izracun-toplote