Skip to content

Konkretni izračuni prihrankov

Zaradi slabih izkušenj z obstojnostjo preračunov na oglasnih deskah po blokih smo se odločili, da bomo preračune poleg desk, objavili tudi tu. Preračune za konkretne kotlovnice bomo objavljali sproti, tako kot bomo prejemali letna poročilo o kurilnicah. Do podatkov namreč kljub veliko dobre volje, ni lahko priti.
Izvorni podatki za preračun so priloženi.

Kotlovnica: Ul. Prekomorskih brigad 6
Vhodi: Prekomorskih Brigad 6 in 6a

Preračun za enoletno obdobje od 1.9.12 do 31.8.13 izkazuje 16% prihranek za celoten blok na Prekomorskih brigad 6a. Podobno lahko pričakujemo tudi za prekomorskih brigad 6. Pri preračunu je upoštevan soliden 85% izkoristek kotla, 10,1kWh iz litra ELKO, ter 53% poraba iz kotlovnice na vhodu 6a. Naše cene so vse z vključenim DDV po 22% stopnji.

Kotlovnica: Ul. Prekomorskih brigad 8
Vhodi: Prekomorskih Brigad 2, 4, 8, 10 ter Ul. 1. Maja 2

Preračun za enoletno obdobje od 1.4.12 do 31.3.14 izkazuje 16% prihranek za celoten blok na Pr.br. 4. Za ostale bloke še nimamo podatkov. Prosimo vas, da nam posredujete informacije saj bi želeli pripraviti konkreten preračun še za preostale tri bloke. Najbolje scan vseh računov za navedeno obdobje.

V na voljo sta dva izračuna, ki sta narejena na podlagi dvojnih različnih vhodnih podatkov, tako za Prekomorskih 8 kot tudi za Prekomorskih 4. Medsebojna primerjava med podatki stanovanjske v ponudbi RUJ z.o.o., ki so jo umaknili, pokaže da je razhajanje med našimi ugotovljenimi podatki s terena in podatki stanovanjske izjemno majhno. Za Prekomorskih 4 je izračun za drugo obdobje kot je za Prekomorskih 8. Naše cene so vse z vključenim DDV po 22% stopnji.

Kotlovnica: Rožna 6
Vhodi: Rožna 6 in 8 ter Pivška 3 in 5

Izračun prihrankov ob ogrevanju po dejanski porabi iz kotlovnice na Rožni 6 izkazuje za vese 4 bloke, ki o priključeni nanjo, Rožna 6 in 8, Pivška 3 in 5 zelo velike prihranke. Naš pavšal je za vse bloke nižji in sicer 0,79 ali manj EUR po m2. Naše cene vključujejo DDV.

Kotlovnica: Pretnerjeva 2
Vhodi: Pretnerjeva 2, 4 Kajuhova 1, 3, 5, 7

Končno smo se dokopali do podatkov iz dveh preteklih sezon za kotlovnico na Pretnerjevi 2.

Ugotavljamo, da je ogrevanje v tej kotlovnici precej drago. Prihranki so zato veliki. Poleg tega iz prejetih podatkov ni jasen izkoristek, zato smo predstavili rezultate v razponu izkoristka od 60% do 90%. In primerljivo z drugimi kotlovnicami pripravili tabelo za 75% izkoristek. Ker do podatkov za preteklo sezono še nismo prišli vabimo vse, ki te podatke imate, da nam jih posredujete. info@energetika-dolenc.si ali nabiralnik na kotlovnici Cesta v Staro vas 6 vhod spodaj.  Naše cene so vse z vključenim DDV po 22% stopnji.

Kotlovnica: Pretnerjeva 6
Vhodi: Pretnerjeva 6 in 8 ter Kajuhova 9, 11, 13 in 15

Kotlovnica: Stjenkova 2
Vhodi: Stjenkova 2 in 4 ter Pretnerjeva 1, 3, 5 in 7

Izračun stroška za kotlovnico na Stjenkovi 2, za sezono 2013/14 (predvidoma do konca marca).
Iz podatkov, ki nam jih je posredoval SPL smo pripravili izračun koliko bi stalo ogrevanje ter priključna moč za celo leto, za ogrevanje vseh blokov, ki so priključeni na Stjenkovo 2. Od oktobra lani do oktobra letos. V obzir smo vzeli, da se priključna moč plačuje celo leto. Koliko bi privarčevali žal ne moremo izračunati, ker nimamo potrebnih podatkov o stroških kotlovnice in strošku za kurilno olje. Porast porabljene energije znaša dobrih 7% glede na sezono 2012/13.

Kotlovnica: Stjenkova 6
Vhodi: Stjenkova 6 in 8 ter Pretnerjeva 9, 11, 13 in 15

Prejšnji preračun za kotlovnico na Stjenkovi 6, ki je izkazoval le 18% prihranek smo umaknili saj smo ugotovili, da je bil predviden izkoristek sistema v preračunu previsok 85%, realni je le 77%. Poleg tega iz obračuna ni bilo jasno, da je strošek goriva prikazan brez DDV. Naše cene so vse z vključenim DDV po 22% stopnji.