Skip to content

DOLB PROJEKT VI

Operacija: Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso DOLB VI

Finančna podpora: 1.409.592,62 EUR

Namen investicije je, da omogoči zniževanje stroškov ogrevanja, zagotovi zniževanje izpustov toplogrednih plinov in omogoči uporabo okolju prijaznih in obnovljivih vhodnih surovin (lesne biomase).

Cilji investicije, ki jih bo investitor zasledoval:

  • Izvedba del, ki se nanašajo na širitev obstoječega sistem DO OVE;
  • uporaba obnovljivih virov energije kot surovine za ogrevanje javnih in bivalnih prostorov;
  • zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov v ozračje;
  • zamenjava obstoječega, zastarelega sistema za ogrevanje, s sodobnim, okolju prijaznejšim in energetsko varčnejšim sistemom za ogrevanje na lesno biomaso;
  • izvajanje strateške usmeritve države na področju okoljske infrastrukture;
  • implementacija veljavnih predpisov s področja okolja;
  • pridobivanje novih odjemalcev toplotne energije;
  • zmanjšanje emisij CO2 v okolje;
  • zmanjšanje stroškov toplotne energije, saj drugi viri, kot je ELKO postajajo vedno dražji;
  • drugo.
republika-grb

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada.

www.eu-skladi.si