Skip to content

DOLB PROJEKT IV

Operacija: Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso DOLB IV

Finančna podpora: 563.571,07 EUR

Namen predvidene investicije je, da omogoči prijetnejše počutje zaposlenih v podjetjih, zniževanje stroškov ogrevanja, zagotovi zniževanje izpustov toplogrednih plinov in omogoči uporabo okolju prijaznih in obnovljivih vhodnih surovin (lesne biomase).

Cilji investicije, ki jih bo investitor zasledoval:

  • Izvedba del, ki se nanašajo na širitev obstoječega sistema DO DOVE;
  • uporaba obnovljivih virov energije kot surovine za ogrevanje javnih in bivalnih prostorov;
  • zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov v ozračje;
  • zamenjava obstoječega, zastarelega sistema za ogrevanje, s sodobnim, okolju prijaznejšim in energetsko varčnejšim sistemom za ogrevanje na lesno biomaso;
  • izvajanje strateške usmeritve države na področju okoljske infrastrukture;
  • implementacija veljavnih predpisov s področja okolja;
  • drugo.
republika-grb

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada.

www.eu-skladi.si