Skip to content

Poslanstvo in vizija

Zaposlene v podjetju vodi želja po zagotovitvi ter uresničitvi zmernih cen ogrevanja, zagotavljanja čiste toplotne energije in zmožnosti daljinskega ogrevanja tako posameznih nepremičnin kot večjih zavodov ter ustanov.

V prihodnje želimo zagotoviti kvaliteten servis daljinskega ogrevanja. Zagotavljati toplotno energijo iz čistega, naravno obnovljivega vira – biomase. Ponudbo naših storitev želimo razširiti še v druge soseske v mestu Postojna. S cenovno ugodno in čisto energijo želimo oskrbeti tudi preostale zavode ter s tem omogočiti kvalitetnejše bivalne pogoje za vse meščane, čistejše okolje ter višji nivo družbene odgovornosti med uporabniki naših storitev.

K doseganju zastavljenih ciljev in uresničevanju obljub, nas vodi dana beseda.